Theo Bộ Tài chính, thực hiện cam kết với WTO, năm 2016 Việt Nam phải cắt giảm 12 dòng thuế (gồm 1 dòng hàng cá, 11 dòng hàng ô tô). Trong số 12 dòng thuế này, có 3 dòng thuế của mặt hàng ô tô tải đã có mức thuế suất năm 2015 được quy định thấp hơn cam kết năm 2015 nên năm 2016 không cần cắt giảm nữa.

Do vậy, chỉ còn 9 dòng thuế phải cắt giảm theo cam kết WTO gồm 1 dòng thuế của mặt hàng cá, 8 dòng thuế của mặt hàng ô tô. Mức cắt giảm thuế suất đối với ô tô từ từ 3 tới gần 5 điểm %.

Đối với xe ô tô được thiết kế chủ yếu chở người, các dòng xe được giảm thuế là xe ô tô dung tích xi-lanh trên 2.500cc, xe motor-homes được giảm thuế từ 64,7% xuống 61%; Xe bốn bánh chủ động được giảm thuế từ 55,6% xuống 51%.

Đối với xe tải, dòng xe có tải tối đa không quá 5 tấn được giảm thuế từ 56% xuống 53%. Mặt hàng cá hồi có thuế suất nhập khẩu giảm từ 18% xuống còn 16%.

img


Bộ Tài chính cho biết nếu lấy kim ngạch những mặt hàng này là kim ngạch nhập khẩu năm 2014, trường hợp giảm thuế 9 dòng thuế sẽ làm giảm số thu thuế nhập khẩu đối với ngân sách nhà nước là 3,54 triệu USD (tương đương hơn 80 tỷ đồng).

Theo Phạm Hà Nam - Vinanet