Vào hồi 15 giờ hôm nay, giá xăng Ron 92 và E5 vừa tăng thêm 275 đồng/lít theo quyết định của Liên Bộ Công thương - Tài chính. Trong khi đó mặt hàng dầu lại đồng loạt giảm giá.

Cụ thể hơn, mặt hàng dầu Diesel 0.05s giảm 287 đòng/lít; dầu hỏa giảm 275 đồng/lít; dầu mazut giảm 423 đồng/lít.

Theo liên Bộ, giá thành phẩm xăng dầu thế giớivẫn ở mức cao, giá cơ sở xăng RON 92 hiện cao hơn giá bán lẻ 1.322 đồng/lít; xăng E5 cao hơn 1.157 đồng/lít; dầu diesel thấp hơn 287 đồng/lít; dầu hoả thấp hơn 275 đồng/lít và dầu madut thấp hơn 423 đồng/kg.

Vì vậy mà liên Bộ quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ mặt hàng xăng dầu. Cụ thể: Xăng khoáng 1.047 đồng/lít và xăng E5 là 882 đồng/lít.