Thông tin mới về triệu hồi lexus

Triệu hồi 276 xe Lexus NX200t tại thị trường Việt Nam20:03:2017 | 13:26:24

Triệu hồi 276 xe Lexus NX200t tại thị trường Việt Nam

Tập đoàn ôtô Nhật Bản tiến hành triệu hồi 276 xe Lexus NX200t tại thị trường Việt Nam để cập nhật phần mền điều khiển phanh.