Thông tin mới về Toyota Land Cruiser 2018

Ngắm hình ảnh "bằng xương, bằng thịt" của Toyota Land Cruiser Prado 2018 sẽ về Việt Nam13:09:2017 | 10:32:23

Ngắm hình ảnh "bằng xương, bằng thịt" của Toyota Land Cruiser Prado 2018 sẽ về Việt Nam

Toyota Land Cruiser Prado 2018 trên thực tế chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên chỉ được thay đổi thiết kế nội-ngoại thất trong khi hệ dẫn động giữ nguyên như cũ.