Thông tin mới về Toyota Corolla Altis Special Edition 2017

Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt Việt Nam có phiên bản đặc biệt mới12:08:2017 | 09:27:01

Toyota Corolla Altis 2017 vừa ra mắt Việt Nam có phiên bản đặc biệt mới

Điểm nhấn của Toyota Corolla Altis Special Edition 2017 nằm ở bộ vành la-zăng hợp kim với 15 chấu, đồng hành với lốp thành mỏng.