Thông tin mới về tai nạn thoát chết

Những tai nạn thoát chết trong gang tấc22:05:2015 | 14:31:00

Những tai nạn thoát chết trong gang tấc

Có thể nói dưới đây là những người may mắn nhất trên thế giới khi thoát chết trong những vụ tai nạn rất nghiêm trọng.