Thông tin mới về Suzuki Balen

Xe giá rẻ Suzuki Baleno 2017 được "vén màn" tại Đông Nam Á11:08:2017 | 17:04:13

Xe giá rẻ Suzuki Baleno 2017 được "vén màn" tại Đông Nam Á

Tại thị trường Indonesia, Suzuki Baleno 2017 có giá 195 triệu Rupiah (331 triệu Đồng) cho bản số sàn và 207 triệu Rupiah (352 triệu Đồng) cho bản số tự động.