Thông tin mới về siêu xe bằng lego

Hoàng tử Anh thích thú khi "chạm mặt" chiếc McLaren 720S làm bằng hơn 200.000 miếng lego13:09:2017 | 19:28:00

Hoàng tử Anh thích thú khi "chạm mặt" chiếc McLaren 720S làm bằng hơn 200.000 miếng lego

Trong chuyến thăm nhà máy của McLaren, Hoàng tử Anh William đã có cơ hội "mục sở thị" chiếc 720S làm bằng 267.300 miếng lego khác nhau và có kích thước như thật.