Thông tin mới về sét đánh

Máy bay bị sét đánh: "Chuyện thường ngày ở huyện"30:08:2017 | 12:26:24

Máy bay bị sét đánh: "Chuyện thường ngày ở huyện"

Theo thống kê thì mỗi máy bay tại Mỹ bị sét đánh trên 1 lần mỗi năm và nó cũng không gây nên tác hại to lớn như chúng ta lầm tưởng, bởi các máy bay có cơ chế chống sét rất tốt.