Sau 5 lần giảm liên tiếp, giá xăng so với thu nhập của Việt Nam ở mức nào so với các nước trong khu vực? - Ảnh 1.

Trong khu vực Đông Nam Á, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam cao hơn Lào (2.520 USD/người/năm), Campuchia (1.550 USD/người/năm) và Myanmar (1.140 USD/người/năm).

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam thấp hơn nhiều so với Singapore là 64.010 USD; Malaysia là 10.930 USD, Thái Lan là 7.260 USD, Indonesia là 4.140 USD và Philippines là 3.640 USD.

Sau 5 lần giảm liên tiếp, giá xăng so với thu nhập của Việt Nam ở mức nào so với các nước trong khu vực? - Ảnh 2.

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam và các nước trong khu vực năm 2021. Nguồn: WB.

Theo dữ liệu mới nhất của Global Petrol Prices, giá xăng ở Việt Nam hiện thấp hơn nhiều so với nhiều nước, vùng lãnh thổ trên thế giới. Ở Đông Nam Á, Singapore, Lào, Philippines, Campuchia, Thái Lan và Indonesia đang có giá xăng cao hơn Việt Nam. Bên cạnh đó, Myanmar, Malaysia là 2 nước có giá xăng thấp hơn Việt Nam.

Hiện nay, tại Việt Nam, giá xăng E5RON92 ở mức 23.720 đồng/lít còn giá xăng RON95 là 24.660 đồng/lít (1,05 USD). Bên cạnh đó, Myanmar, Malaysia có giá xăng RON95 lần lượt là 0,916 USD/lít và 0,46 USD/lít.

Sau 5 lần giảm liên tiếp, giá xăng so với thu nhập của Việt Nam ở mức nào so với các nước trong khu vực? - Ảnh 3.

Giá xăng RON95 của Việt Nam và các nước trong khu vực. Nguồn: Global Petrol Prices.

Các nước như Singapore, Lào, Philippines, Campuchia, Thái Lan và Indonesia có giá xăng cao hơn Việt Nam. Cụ thể, giá xăng RON95 của Singapore là 2,026 USD/lít, Lào là 1,723 USD/lít, Philippines là 1,437 USD/lít, Campuchia là 1,435 USD/lít, Thái Lan là 1,313 USD/lít và Indonesia là 1,165 USD/lít.

Theo dữ liệu về thu nhập bình quân đầu người của các nước trong khu vực Đông Nam Á, người Việt Nam có thu nhập khoảng 9,75 USD/ngày.

Cùng với đó, người Singapore có thu nhập khoảng 175,37 USD/ngày, người Malaysia khoảng 30,29 USD/ngày, người Thái Lan khoảng 19,89 USD/ngày, người Indonesia khoảng 11,34 USD/ngày, người Philippines khoảng 9,97 USD/ngày, người Lào là 6,9 USD/ngày, người Campuchia khoảng 4,25 USD/ngày và người Myanmar khoảng 3,12 USD/ngày.

Do đó, 1 lít xăng đang chiếm khoảng 10,77% trong thu nhập 1 ngày của người Việt Nam. So với một số nước khác trong khu vực thì mức phần trăm này không quá cao. Điển hình như Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines, người dân của các nước này phải trả lần lượt là 33,79%; 29,33%; 24,96% và 14,41% thu nhập của 1 ngày cho 1 lít xăng.

Bên cạnh đó, người dân tại Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Singapore đang trả lần lượt là 10,27%; 6,6%; 1,54% và 1,16% thu nhập 1 ngày cho 1 lít xăng.