Thông tin mới về rolls-royce phantom tự chế

Rolls-Royce Phantom tự chế từ Lada của thợ Việt tái xuất tại Bắc Ninh23:01:2017 | 10:11:08

Rolls-Royce Phantom tự chế từ Lada của thợ Việt tái xuất tại Bắc Ninh

Qua hình ảnh được đăng lên mạng, có thể thấy phần cản va trước của chiếc Rolls-Royce Phantom tự chế bị rạn vỡ và nút nhiều chỗ.