Thông tin mới về Porsche Cayenne Cabriolet

Ngắm nhìn 5 mẫu xe concept đẹp nhất của Porsche19:03:2017 | 15:15:00

Ngắm nhìn 5 mẫu xe concept đẹp nhất của Porsche

Porsche lần đầu tiên hé lộ 5 mẫu xe concept đẹp nhất của mình trong đó bất ngờ nhất là mẫu Porsche Cayenne Cabriolet Concept được thiết kế từ năm 2002.