Thông tin mới về Porsche 911 GTS

Porsche 911 Carrera GTS 2017 độc nhất Việt Nam ra biển trắng, lăn bánh tại Sài Gòn23:12:2017 | 07:00:00

Porsche 911 Carrera GTS 2017 độc nhất Việt Nam ra biển trắng, lăn bánh tại Sài Gòn

Chiếc Porsche 911 Carrera GTS 2017 độc nhất Việt Nam thời điểm hiện tại đã được chủ nhân hoàn thành đăng kí, đăng kiểm để ra biển trắng Sài Gòn.