Thông tin mới về phụ xe tải

Kẹt trong xe tải biến dạng, phụ xe đau đớn kêu cứu17:07:2017 | 09:33:47

Kẹt trong xe tải biến dạng, phụ xe đau đớn kêu cứu

Phụ xe tải bị kẹt trong xe biến dạng sau cú đâm mạnh, cắm vào đuôi container. Sau gần 6 giờ, cửa xe mới được phá để lôi nạn nhân ra đi cấp cứu.