Thông tin mới về Pháp

Lần đầu tiên bắt gặp siêu xe Pagani Huayra mui trần trên phố30:08:2017 | 06:30:00

Lần đầu tiên bắt gặp siêu xe Pagani Huayra mui trần trên phố

Chiếc Pagani Huayra mui trần xuất hiện đầu tiên trên đường phố là tại nước Pháp và có vẻ như, siêu xe này đang trên đường bàn giao cho chủ nhân.