Thông tin mới về outlander đại hạ giá

"Noi gương" Honda CR-V, Mitsubishi Outlander hạ giá còn gần 750 triệu Đồng để xả hàng tồn11:09:2017 | 20:52:00

"Noi gương" Honda CR-V, Mitsubishi Outlander hạ giá còn gần 750 triệu Đồng để xả hàng tồn

Từ mức giá niêm yết 975 triệu Đồng, phiên bản thấp nhất của mẫu SUV 5 chỗ Mitsubishi Outlander chỉ còn được bán với giá gần 750 triệu Đồng tại nhiều đại lý ở Hà Nội.