Kể từ ngày 1/8/2016, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã chính thức được áp dụng. Đây là Nghị định thay thế cho Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/11/2013 và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ban hành ngày 17/11/2014.

Trong Nghị định 46/2016/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm giao thông đã bị tăng mức phat, đối với cả mô tô, xe máy và ô tô. Sau đây là tổng hợp những mức phạt nặng đối với người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm giao thông kể từ ngày 1/8/2016.

img