Thông tin mới về nhập khẩu xe cũ

Tăng thuế, ô tô cũ đắt hơn ô tô mới02:09:2017 | 13:20:35

Tăng thuế, ô tô cũ đắt hơn ô tô mới

Ô tô cũ sẽ hết đường về Việt Nam nếu mức thuế mới được áp dụng vào thực tế.