Thông tin mới về người bị sét đánh

Đi xe máy trong mưa lớn, một người bị sét đánh nguy kịch17:07:2017 | 13:42:57

Đi xe máy trong mưa lớn, một người bị sét đánh nguy kịch

Nhóm người đi xe máy trong trời mưa bị sét đánh trúng, một nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.