Thông tin mới về mô tô tự cân bằng

Honda hé lộ hình ảnh của mẫu mô tô tự cân bằng và chống đổ thứ hai30:09:2017 | 15:00:00

Honda hé lộ hình ảnh của mẫu mô tô tự cân bằng và chống đổ thứ hai

Sau Riding Assist, hãng Honda sẽ vén màn mẫu mô tô tự cân bằng, chống đổ thứ hai mang tên Riding Assist-e trong triển lãm Tokyo 2017 diễn ra vào tháng sau.