Thông tin mới về luật giao thông kỳ lạ

Thánh cũng phải nộp phạt vì 9 điều luật giao thông "lạ" đến không ngờ này19:05:2017 | 16:51:22

Thánh cũng phải nộp phạt vì 9 điều luật giao thông "lạ" đến không ngờ này

Bạn có tin, có một nơi trên thế giới việc đi xe bẩn thôi cũng đã bị phạt tiền rồi?