Thông tin mới về lốp xe

Mổ xẻ một bộ cảm biến áp suất lốp - đồ chơi giá mềm, cần thiết không chỉ cho xe sang25:12:2017 | 12:13:00

Mổ xẻ một bộ cảm biến áp suất lốp - đồ chơi giá mềm, cần thiết không chỉ cho xe sang

Trên thị trường có nhiều chủng loại cảm biến áp suất lốp với nhiều thiết kế khác nhau. Loại được lựa chọn nhiều nhất trong tầm giá 3-4 triệu đồng.