Thông tin mới về Land Rover

Land Rover cân nhắc Range Rover Coupe SUV cạnh tranh Lamborghini Urus07:12:2017 | 07:30:00

Land Rover cân nhắc Range Rover Coupe SUV cạnh tranh Lamborghini Urus

Một dòng xe Range Rover siêu cao cấp với phong cách lai giữa coupe và SUV phát triển bởi Land Rover SVO nhằm cạnh tranh cùng Lamborghini Urus là hướng đi mà thương hiệu Anh đang cân nhắc.