Thông tin mới về Land Rover

Land Rover Discovery phiên bản đặc biệt dành cho Master Chef15:10:2017 | 10:59:00

Land Rover Discovery phiên bản đặc biệt dành cho Master Chef

Biến một chiếc SUV hạng sang Land Rover Discovery thành một căn bếp di động. Đây chắc hẳn là một giấc mơ của những người ưa dịch chuyển.