Thông tin mới về Land Rover

Cuộc diễu hành kỷ niệm 70 năm sinh nhật Land Rover: Quy tụ hết anh tài18:07:2018 | 09:00:00

Cuộc diễu hành kỷ niệm 70 năm sinh nhật Land Rover: Quy tụ hết anh tài

Toàn bộ dòng xe từng được Land Rover giới thiệu trong lịch sử đã tụ hợp lại cho buổi diễu hành kỷ niệm 70 năm sinh nhật thương hiệu Anh tại Festival tốc độ Goodwood.