Thông tin mới về lái tự động

Không chỉ để đi lại, công nghệ xe tự lái còn để... thu gom rác19:05:2017 | 08:54:55

Không chỉ để đi lại, công nghệ xe tự lái còn để... thu gom rác

Volvo đã giới thiệu mẫu xe tự lái của mình được áp dụng công nghệ cao để có thể đi thu gom rác.