Thông tin mới về krAZ-HULK

Gặp gỡ krAZ-HULK - xe chở quân chống mìn chuyên dụng08:01:2017 | 10:24:15

Gặp gỡ krAZ-HULK - xe chở quân chống mìn chuyên dụng

Với khả năng vận chuyển cả 1 tiểu đội 12 người lính đi sâu vào lòng địch hoặc đổ quân bất ngờ, krAZ-HULK nổi bật như một mẫu xe chuyên dụng dã chiến của Ukraine.