Thông tin mới về Koenigsegg One: 1

Nữ tay đua nóng bỏng cầm lái siêu xe hàng hiếm Koenigsegg One:117:08:2016 | 08:58:36

Nữ tay đua nóng bỏng cầm lái siêu xe hàng hiếm Koenigsegg One:1

Nữ tay đua nóng bỏng Carina Lima đã cùng cô bạn dạo phố tại Monaco, Pháp, trên chiếc Koenigsegg One:1 trị giá gần 3 triệu USD vừa mới tậu.