Thông tin mới về kia stonic

Dù có giá chưa đến 400 triệu Đồng, Kia Stonic vẫn bán thua người anh em Hyundai Kona29:07:2017 | 19:23:00

Dù có giá chưa đến 400 triệu Đồng, Kia Stonic vẫn bán thua người anh em Hyundai Kona

Sau 2 tuần ra mắt, SUV đô thị Kia Stonic được 2.500 khách đặt mua tại Hàn Quốc trong khi con số tương ứng của người anh em Hyundai Kona là 7.100.