Thông tin mới về kia sorento 2016

Kia KX7 - xe ra đời từ Sorento - trình làng với giá 593 triệu Đồng20:03:2017 | 16:28:42

Kia KX7 - xe ra đời từ Sorento - trình làng với giá 593 triệu Đồng

Kia KX7 thực chất là Sorento phiên bản nội địa dành riêng cho thị trường Trung Quốc và có cả phiên bản 5 lẫn 7 chỗ.