Khi xế khủng trong Fast and Furious kết hợp với những mẫu xe ngoài đời thực - Ảnh 1.

Phong cách trên mẫu xe 1995 Nissan Skyline GT-R R33 của Leon kết hợp với 2017 Nissan R35 GT-R.

Khi xế khủng trong Fast and Furious kết hợp với những mẫu xe ngoài đời thực - Ảnh 2.

Phong cách trên mẫu xe Mazda RX-7 của Dominic Toretto kết hợp với Mazda RX-Vision Concept.

Khi xế khủng trong Fast and Furious kết hợp với những mẫu xe ngoài đời thực - Ảnh 3.

Phong cách trên mẫu xe 1995 Mitsubishi Eclipse của Brian O'Conner kết hợp với 2017 Mitsubishi Eclipse Cross.

Khi xế khủng trong Fast and Furious kết hợp với những mẫu xe ngoài đời thực - Ảnh 4.

Phong cách trên mẫu xe 1994 Toyota Supra của Brian O'Conner kết hợp với Toyota FT-1 Concept.

Khi xế khủng trong Fast and Furious kết hợp với những mẫu xe ngoài đời thực - Ảnh 5.

Phong cách trên mẫu xe 1995 Volkswagen Jetta của Jesse kết hợp với 2017 Volkswagen Jetta.

Khi xế khủng trong Fast and Furious kết hợp với những mẫu xe ngoài đời thực - Ảnh 6.

Phong cách trên mẫu xe 1970 Dodge Charger của Dominic Toretto kết hợp với 2017 Dodge Charger.

Ảnh: Car Keys