Thông tin mới về iPhone X

Triển lãm ô tô tương lai sẽ sớm giống sự kiện ra mắt iPhone?14:09:2017 | 12:01:55

Triển lãm ô tô tương lai sẽ sớm giống sự kiện ra mắt iPhone?

Cùng thời điểm tổ chức, sự kiện ra mắt iPhone 8 và iPhone X đã áp đảo sự chú ý dành cho các mẫu xe đang chen chúc tại triển lãm Frankfurt 2017.