Thông tin mới về honda navi

Xe 110 phân khối siêu rẻ Honda NAVi có thêm 2 phiên bản mới06:01:2017 | 19:31:00

Xe 110 phân khối siêu rẻ Honda NAVi có thêm 2 phiên bản mới

Hai phiên bản mới của mẫu mô tô 110 phân khối "rẻ như cho" Honda NAVi có tên Adventure và Chrome Edition cùng giá bán khởi điểm chỉ từ 48.173 Rupee, tương đương 16 triệu Đồng.