Thông tin mới về Honda Civic Type R 2017

Honda Civic Type R 2017 vừa ra mắt Malaysia đã vượt doanh số mong đợi10:11:2017 | 17:29:25

Honda Civic Type R 2017 vừa ra mắt Malaysia đã vượt doanh số mong đợi

Tại thị trường Malaysia, xe hiệu suất cao Honda Civic Type R 2017 có giá khởi điểm 320.000 RM, tương đương 1,73 tỷ Đồng.