Thông tin mới về honda cbr250rr The Art of Kabuki

Honda CBR250RR phiên bản đặc biệt mới được vén màn, giá từ 120,6 triệu Đồng10:08:2017 | 20:01:20

Honda CBR250RR phiên bản đặc biệt mới được vén màn, giá từ 120,6 triệu Đồng

Phiên bản đặc biệt mới của mẫu mô tô thể thao Honda CBR250RR được thiết kế với cảm hứng từ kịch múa nghệ thuật truyền thống Kabuki của Nhật Bản.