Thông tin mới về hệ thống propilot

Nissan Vmotion 2.0 - Xe ý tưởng sở hữu thiết kế cực "sexy"10:01:2017 | 17:21:00

Nissan Vmotion 2.0 - Xe ý tưởng sở hữu thiết kế cực "sexy"

Nissan Vmotion 2.0 rất có thể chính là hình ảnh xem trước của mẫu sedan Altima thế hệ mới.