Hệ dẫn động bốn bánh đã giúp kẻ gian thoát khỏi cảnh sát như thế nào?

Những kẻ xấu đã sử dụng một chiếc xe SUV được trang bị hệ dẫn động bốn bánh để cắt đuôi lực lượng cảnh sát khi bị truy đuổi. Kẻ xấu đã thay đổi từ đường cao tốc sang các địa hình đồi núi khó khăn hơn để tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Tất nhiên, với hệ dẫn động bốn bánh của chiếc SUV thì những kẻ xấu đã nhanh chóng thoát khỏi sự đeo bám của cảnh sát vốn chỉ dùng xe wagon thông thường.