Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14062 ngày 31/12/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, để bảo đảm tính đồng bộ khi triển khai Nghị quyết số 30, Bộ Công Thương thực hiện việc điều chỉnh giá bán mặt hàng xăng dầu tương ứng với mức điều chỉnh thuế.

Theo đó từ 0 giờ ngày 1/1/2023, giá xăng E5RON92 tăng 1.045 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 1.100 đồng/lít; dầu diesel tăng 550 đồng/lít, dầu hoả tăng 330 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng tăng 770 đồng/kg. Các mức tăng trên bao gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng. 

Như vậy sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 0 giờ ngày 1/1/2023 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.020 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.807 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 22.151 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.166 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.633 đồng/kg

Ngày 30/12/2022, Ủy ban thường Vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu mỡ nhờn, thay thế Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 của UBTVQH, áp dụng  từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với mặt hàng xăng, trừ etanol là 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với mức hiện hành theo Nghị Quyết số 20/2022/UBTVQH15); Nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít (như hiện hành); Dầu diesel là 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít so với hiện hành); Dầu hỏa là 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít so với hiện hành); dầu mazut là 1.000 đồng/lít tăng (700 đồng/lít so với hiện hành); Dầu nhờn là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành); Mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với hiện hành).

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng trong ngày đầu năm mới - Ảnh 2.