Thông tin mới về giá Volvo XC60 2018

Crossover cao cấp Volvo XC60 2018 đã có giá bán18:05:2017 | 16:45:17

Crossover cao cấp Volvo XC60 2018 đã có giá bán

Tại thị trường Mỹ, mẫu crossover cao cấp Volvo XC60 2018 có giá dao động từ 42.495 - 57.695 USD, 965 triệu đến 1,31 tỷ Đồng.