Thông tin mới về giá Volkswagen Atlas 2018

Volkswagen Atlas 2018 cạnh tranh với Mazda CX-9 bằng giá khởi điểm 30.000 USD11:01:2017 | 12:55:01

Volkswagen Atlas 2018 cạnh tranh với Mazda CX-9 bằng giá khởi điểm 30.000 USD

Khi được lắp đầy đủ trang bị, Volkswagen Atlas 2018 có giá "kịch trần" khoảng 48.000 USD, tương đương 1,08 tỷ Đồng.