Thông tin mới về giá Nissan X-Trail 2017

Nissan X-Trail 2017 với công nghệ cao hơn có giá chưa đến 500 triệu Đồng tại Nhật Bản10:06:2017 | 13:33:32

Nissan X-Trail 2017 với công nghệ cao hơn có giá chưa đến 500 triệu Đồng tại Nhật Bản

Tại thị trường Nhật Bản, Nissan X-Trail 2017 có công nghệ lái bán tự động mới được bán với giá dao động từ 2.197.800 - 3.098.520 Yên, tương đương 451,6 - 636,6 triệu Đồng.