Thông tin mới về giá fortuner 2017

Toyota Fortuner 2017 có thêm 2 bản trang bị mới và phanh đĩa sau tiêu chuẩn15:09:2017 | 12:20:35

Toyota Fortuner 2017 có thêm 2 bản trang bị mới và phanh đĩa sau tiêu chuẩn

Tại thị trường Malaysia, Toyota Fortuner 2017 có giá dao động từ 169.800 - 181.800 RM, tương đương 920 - 985 triệu Đồng.