Thông tin mới về Ford F-150 Platinum

Ford F-150 Platinum khoác "bộ cánh" dải ngân hà bị bắt gặp trên đường Sài Gòn29:08:2017 | 11:07:00

Ford F-150 Platinum khoác "bộ cánh" dải ngân hà bị bắt gặp trên đường Sài Gòn

"Bộ cánh" dải ngân hà ấn tượng trên chiếc Ford F-150 Platinum là sản phẩm của một cửa hàng chuyên dán đề-can tại Sài Gòn.