Thông tin mới về ferrari california độ harmann

Hàng độc Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng tái xuất tại lễ ăn hỏi Hoa hậu Thu Ngân09:01:2017 | 16:42:00

Hàng độc Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng tái xuất tại lễ ăn hỏi Hoa hậu Thu Ngân

Chiếc xe Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng trong bộ sưu tập Đông Sơn về Việt Nam từ 2015 bất ngờ tái xuất tại lễ ăn hỏi của Hoa hậu Thu Ngân.