Thông tin mới về faraday future

Chiêm ngưỡng mẫu xe tăng tốc nhanh nhất thế giới ngoài đời thực07:01:2017 | 15:00:00

Chiêm ngưỡng mẫu xe tăng tốc nhanh nhất thế giới ngoài đời thực

Hiện Faraday Future FF 91, mẫu xe thương mại tăng tốc nhanh nhất thế giới, đã được hơn 64.000 người đặt mua.