Thông tin mới về đối thủ mazda cx-9

Crossover 7 chỗ Volkswagen Atlas 2018 bán chạy hơn đối thủ Mazda CX-929:07:2017 | 10:43:38

Crossover 7 chỗ Volkswagen Atlas 2018 bán chạy hơn đối thủ Mazda CX-9

Ngay trong tháng đầu tiên có mặt trên thị trường Mỹ, Volkswagen Atlas 2018 đã mang về 2.413 khách hàng cho hãng Volkswagen tại thị trường Mỹ.