Thông tin mới về đối thủ của BMW 7-Series

Lexus LS 2018 trình làng, Mercedes-Benz S-Class hãy coi chừng!10:01:2017 | 12:35:58

Lexus LS 2018 trình làng, Mercedes-Benz S-Class hãy coi chừng!

Điểm nhấn của Lexus LS 2018 là thiết kế ấn tượng hơn, kích thước tăng đáng kể, trọng lượng giảm xuống cùng động cơ mạnh mẽ.