Thông tin mới về đen đủi

Đang đỗ xe trong sân nhà cũng bị "ô tô điên" lao vào người15:01:2016 | 12:12:42

Đang đỗ xe trong sân nhà cũng bị "ô tô điên" lao vào người

Đoạn video đã ghi lại cảnh một chiếc "ô tô điên" bất ngờ lao từ đường vào người đàn ông đang đỗ xe máy trong sân nhà khiến ai xem cũng phải giật mình.