img

img

img

img
 
img
 
img

img

img

img

img

img

Photographer: Hạo Nhiên
Stylist: Hư Trúc
Model: Ngọc Trinh
Make up: Annie Phan
 
Theo Khánh Hòa - VTC News