Thông tin mới về crossover cao cấp

Crossover cao cấp Volvo XC60 2018 cập bến Đông Nam Á với giá không rẻ06:09:2017 | 18:01:32

Crossover cao cấp Volvo XC60 2018 cập bến Đông Nam Á với giá không rẻ

Mẫu crossover cao cấp Volvo XC60 2018 đã được giới thiệu tại Singapore với giá từ 228.000 - 258.000 SGD, tương đương 3,8 - 4,3 tỷ Đồng.