Một số hình ảnh chi tiết của Hyundai Tucson 1.6T 2022 tại Việt Nam:

Chủ xe Hyundai Tucson cũ đánh giá thế hệ mới sau gần 800 km lên rừng xuống biển: Nhiều thứ thú vị nhưng vẫn còn điểm phải cải thiện - Ảnh 3.
Chủ xe Hyundai Tucson cũ đánh giá thế hệ mới sau gần 800 km lên rừng xuống biển: Nhiều thứ thú vị nhưng vẫn còn điểm phải cải thiện - Ảnh 5.
img
img

Chủ xe Hyundai Tucson cũ đánh giá thế hệ mới sau gần 800 km lên rừng xuống biển: Nhiều thứ thú vị nhưng vẫn còn điểm phải cải thiện - Ảnh 9.
img
img

img
img

Chủ xe Hyundai Tucson cũ đánh giá thế hệ mới sau gần 800 km lên rừng xuống biển: Nhiều thứ thú vị nhưng vẫn còn điểm phải cải thiện - Ảnh 14.
https://autopro.com.vn/chu-xe-hyundai-tucson-cu-danh-gia-the-he-moi-sau-gan-800-km-len-rung-xuong-bien-nhieu-thu-thu-vi-nhung-van-con-diem-phai-cai-thien-2022070310431905.chn