Thông tin mới về CB150R ExMotion

Lần đầu nghe tiếng pô của naked bike Honda CB150R ExMotion mới ra mắt11:09:2017 | 15:00:03

Lần đầu nghe tiếng pô của naked bike Honda CB150R ExMotion mới ra mắt

Qua đoạn video, có thể thấy Honda CB150R ExMotion sở hữu tiếng pô khá ấn tượng dù chỉ được trang bị động cơ 150 phân khối.